Saç Ekimi Nasıl Oluyor

Saç ekimi nasıl oluyor diye soranlara; saç seyrelmesi, incelmesi ve kellik sorunu yaşayan kişilerin vücutlarının başka bir bölgesindeki donör alandan FUE veya DHI teknikleri ile alınan saç köklerinin, sorun yaşanan bölgeye yine aynı teknikler ile ekilmesidir, diyebiliriz.

Saç Ekimi

Saç ekimi saç kelliklerini tedavi etmek için kullanılabilen mikro cerrahi bir işlemdir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok saç ekimi yöntemi ortaya çıkmıştır. Geçmiş yıllarda sadece FUT (Follicular Unit Transplantation) tekniği kullanılmış olup FUE (Follicular Unit Extraction) ve DHI (Direct Hair Transplant)yöntemler şu anda kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi insanların taleplerini karşılamış ve saç ekimini ortaya çıkarmıştır. Saç ekimi nasıl oluyor incelersek; saç şekillendirme yöntemlerinin tamamı birbirine göre avantaj ve dezavantajlara sahiptir, tercihlerimizi doktor kontrolü sonrasında belirlemeliyiz.

Saç ekimi araştırmamıza göre en eski saç ekimi yöntemi 1930 yılında Japon bir doktor tarafından yapılmıştır. Mevcut durum göz önüne alındığında teknoloji günümüzde saçların başın arkasından alınması ve ekilecek yere nasıl aktarılmasından çok daha fazla gelişmemiştir. Son teknoloji saç ekimi yorumları için forum başlıklarına bakabilirsiniz.

Saç Ekimi ve Ağrı

Saç ekimi nasıl oluyor ekim sırasında ağrı oluşuyor mu dersek; Saç ekim yöntemlerinde ağrı azaltmanın günümüz teknolojisinde kullanıldığını söylemek doğru bir cevap olacaktır. Eski yöntemler incelendiğinde, kullanılan yöntemlerden biri olan FUT yöntemi, saçların ameliyatla kesilip transfer edilecek bölgeden çıkarılmasıyla gerçekleştirildi. Günümüz teknolojisinde saç ekimi için kullanılan yöntemlerden biri olan FUE ve DHI yöntemleriyle kesim yapılmadan saç ekimi yapılabilmektedir. Böylelikle insanlar kafa bölgesinde kesi yapılmadığı için FUT yönteminin neden olduğu ağrılardan uzaklaşmıştır.

Sedasyon

Saç ekimi nasıl oluyor ekim sırasında ve sonrasında sedasyon tedavisine gerek var mı dersek; Ağrı kesici tedavisi (sedasyon olarak da bilinir), kişiye ve koşullara bağlı olarak değişen bir algı türüdür. Acı algısı herkes için aynı değildir. Bazı insanlarda ağrı hissedilir, bazılarında çok düşük olabilir. Sedasyon tedavisi tamamen tıbbi gözetim altında yapılmalıdır. Ağrınız olduğu durumlarda ağrınızı en aza indirmek için bu ilaçları kullanabilirsiniz.

FUE Saç Ekimi

FUE saç ekimi nasıl oluyor dersek; FUE saç ekimi son yıllarda en sık kullanılan saç ekim yöntemidir. FUE saç ekimi yöntemi; mikromotor tahrikli içi boş bir iğne ile boyundan tüy alma yöntemidir. Bu işlemden sonra boyunda herhangi bir iz kalmaz. Mikromotorun ucuna takılan ve punch dediğimiz içi boş iğnenin özel uçları saç köklerini almak için kullanılır. Delme kalınlığı genellikle 0,6 ile 0,9 mm arasında değişir. Delinme uçlarının kalınlığı kişiye bağlı olarak saç kökünün büyüklüğüne bağlıdır. Mikromotor uç, kıl folikülünün çevresini çıkarır ve özel bir pens (forseps benzeri bir alet) ile yakalanır. Toplanan saç kökleri sayılır ve özel bir solüsyona yerleştirilir. FUE saç ekimi nasıl oluyor diğer yöntemlere göre avantajı ne dersek; FUE yönteminin diğer yöntemlere göre avantajı boyunda iz kalmamasıdır. İlk on günden sonra donör alan doğal bir görünüme kavuşur.

Güncel Saç Ekimi Teknikleri

Güncel saç ekimi nasıl oluyor incelersek; FUE saç ekimi, 2000’li yılların başından beri kullanılan ve aynı zamanda milenyumun dönüşü olarak da bilinen son teknoloji bir yöntemdir. Önceki tekniklerde ağrıya ve ameliyat sonrası yara izlerine neden olan kesi saç ekimi yapılırdı. FUE teknolojisi hem ağrı hem de donör izlerini tamamen ortadan kaldırdı. Son teknoloji ve en çok tercih edilen teknikler ise FUE ve DHI saç ekimleridir. FUE’de olduğu gibi DHI saç ekimi de ağrısız bir yöntemdir.

Saç Ekimi Süreci

Saç ekimi yaptırmadan önce, saç ekimi sonuçları istenilen gibi olması için saç ve donör yapınız saç ekimi için uygun mu incelenmesi gerekmektedir. Herkes saç ekimi için uygun olmayabilir. Çünkü kafa üstüne ekilecek saçların, donör bölgeden alınabilecek mevcut greft sayısı ile orantılı olduğunu bilinmektedir. Saç ekimi talebinde bulunan her hastaya olumlu yanıt vermek doğru olmaz, çünkü saç ekiminden sonra yeterli greft (saç kökü) bulunmayan kişilerde beklenen tablo oluşmayacaktır.

Greftlerin Çıkarılması

FUE saç ekimi nasıl oluyor greftler nasıl çıkarılıyor birlikte inceleyelim: Greftler, bir mikromotor tarafından tahrik edilen içi boş bir iğne kullanılarak çıkarılır. Bu işlemden sonra boyunda herhangi bir iz kalmaz. Mikromotorun ucuna takılan ve punch dediğimiz içi boş iğnenin özel uçları saç köklerini almak için kullanılır. Delme kalınlığı genellikle 0,6 ile 0,9 mm arasında değişir. Delinme uçlarının kalınlığı kişiye bağlı olarak saç kökünün büyüklüğüne bağlıdır. Mikromotor uç, kıl folikülünün çevresini çıkarır ve özel bir pens (forseps benzeri bir alet) ile yakalanır. Toplanan saç kökleri sayılır ve özel bir solüsyona yerleştirilir.

Greftlerin Saklanması

Saç ekimi ve devam eden süreçte greftlerin özenle tedavi edilmesi kaçınılmaz bir kuraldır. Saç ekimi sırasında saç köklerinin dökülmesini önlemek için saç kökleri uygun koşullarda saklanmalıdır. Greft çıkarılırken kökler kırılmamalı veya hasar görmemelidir.

  • Çıkarıldıktan sonra bekletmeden özel solüsyonlara yerleştirilmelidir.
  • Saç kökleri 2° C ile 8° C arasında maksimum 3 saat saklanmalıdır.
  • Bu amaç için özel olarak tasarlanmış bir soğutma sistemi kullanılmalıdır.

Nakiller üç şekilde saklanabilir:

  • Salin depolama (serumda saklama)
  • Hipotermol
  • IceGraft depolama

Ekilecek Greftler İçin Kanalların Açılması

Saç ekimi nasıl oluyor sorusunun son noktası: Saç ekiminde kanalların açılması FUE yönteminin bir parçasıdır. Donör alandan çıkarılan kök (greft) sayısı kadar ekim yapılacak yerlerde birçok kanal açılır. Kanallar, mikromotor tahrikli iğnede kullanılan aynı boyutta metal çelik uç ile açılır. Saçın ekim ve kanalizasyon sonrası yönü kanal açıldığında belirlenir. Doğru saç çizgisi ve yönü elde etmek için kanal açıklığı dikkatlice izlenmelidir.

Greft Nakli

Saç ekimi sonrası aşama olan saç ekimi işlemi, saklama koşullarına uygun olarak tutulan greftler ile açık kanalların doldurulması işlemidir. Ekim sırasında en önemli husus greftlerin 30 ile 45 derece arasındaki açık kanallara tek tek yerleştirilmesidir.

Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekimi fiyatları saç ekimi yapılan bölgenin büyüklüğüne, saç ekimi prosedürünün tekniğine, hangi klinikte ve hangi doktor tarafından prosedürünüzün yapıldığına göre değişmektedir. Ülkemizde saç ekimi İstanbul da bulunan kliniklerde tecrübeli doktorlar tarafından yapılmaktadır.