sac-ekim-kac-para

Saç ekim kaç para diye sormadan önce, saç ekimi nedir? Nasıl uygulanır? Yöntemleri nelerdir? Anestezi kullanılıyor mu? v.b gibi konular hakkında yeterli bilgimizin olması ve bunların sonucuna göre saç ekimi fiyatları hakkında gerçekçi sonuçlara ulaşmamız gerekmektedir.

Saç Ekimi Nedir?

Saç ekimi cerrahi bir saç restorasyon yöntemidir.

Hekimin Niteliği

Saç ekim kaç para diye sormadan önce bilmemiz gereken: Saç ekimini gerçekleştiren hekim, mezuniyet sonrası dermatoloji eğitimini tamamlamış olmalıdır; Deri cerrahisinde eğitim veren bir merkezde dermato cerrahi konusunda yeterli altyapı eğitimine sahip olmalıdır. Buna ek olarak, uygun şekilde eğitilmiş ve deneyimli bir saç ekimi cerrahının gözetiminde özel saç ekimi eğitimi veya cerrahi masada (uygulamalı) deneyim kazanmalıdır. Cerrahi tekniğe ek olarak eğitim, lokal anestezi ve acil resüsitasyon ve bakım talimatlarını içermelidir.

Saç Ekim Tesisi

Saç ekim kaç para diye sormadan önce bilmemiz gereken: Saç ekimi günü birlik bir vaka dermatocerrahi tesisinde güvenle yapılabilir. Günlük vaka uygulaması, acil durumları izlemek ve ele almak için olanaklarla donatılmalıdır. Acil durumlarla başa çıkmak için bir plan mevcut olmalı ve tüm bakım personeli acil durum planına aşina olmalıdır. Yedek anestezistin olması tercih edilir, ancak zorunlu değildir. Saç ekimi endikasyonu erkeklerde ve ayrıca kadınlarda görülen tip saç dökülmesidir.

Kadın tipi saç dökülmesinde kansızlık ve tiroid eksikliği gibi saç dökülmesinin altta yatan nedenlerini dışlamak için araştırmalar yapılmalıdır. Bu testler istediğimiz sonuçlara ulaşıp ulaşamayacağımızı göstereceğinden saç ekimi sonuçları üzerinde olumlu değerlendirilir.

Saç ekimi ayrıca seçilmiş skarlaşan alopesi, kaş ve kirpiklerde deneyimli cerrahlar tarafından yapılabilmektedir.

Preoperatif Danışmanlık Ve Onay Formu

Saç ekim kaç para diye sormadan önce bilmemiz gereken: İşlemle ilgili ayrıntıları ve olası komplikasyonları listeleyen ayrıntılı onay formu saç ekimi öncesi hasta tarafından imzalanmalıdır. Onay formu özellikle prosedürün sınırlamalarını belirtmeli ve uygun sonuçlar için daha fazla prosedür gerekiyorsa, açıkça belirtilmelidir. Hastaya broşürler, bilgisayar sunumları ve kişisel tartışmalar yoluyla bilgi almak için yeterli fırsat sağlanmalıdır. Eşzamanlı tıbbi tedavi ihtiyacı vurgulanmalıdır. Hastalar, ekimden yaklaşık 9 ay sonra uygun saç uzamasının beklenebileceğini anlamalıdır. Yapılacak ameliyat öncesi laboratuvar çalışmaları % Hb, trombosit sayımını içeren kan sayımları, kanama ve pıhtılaşma süresi (veya protrombin zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı), şeker dahil kan kimyası profilini içermelidir.

Yöntemler

Saç ekim kaç para diye sormadan önce bilmemiz gereken: FUE yöntemi uygulanmaktadır. Mini-mikro aşılama, saç büyüteç veya çıplak göz muayenesi altında, foliküler ünitelerin doğal konfigürasyonu dikkate alınarak rastgele çeşitlendirilmiş saç gruplarını içeren bir saç ekim yöntemidir. Mini greftler 4-5-6 saç telinden oluşurken mikro greftler 1-3 saçtan oluşur. Punch, çirkin kozmetik olarak kabul edilemez sonuçlar verir ve artık kullanılmamalıdır.

Hasta Seçimi

Saç ekim kaç para diye sormadan önce bilmemiz gereken: Saç ekimi modeli saç dökülmesi olan, donör alanı iyi olan, genel sağlığı iyi ve makul beklentiler içinde herhangi bir kişiye yapılabilir. Erken alopesi halen gelişen çok genç hastalarda, düşük yoğunluklu Norwood derece VI veya VII hastalarında, gerçekçi olmayan beklentileri olan hastalarda ve önemli sistemik sağlık sorunları olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Tıbbi Tedavi

Saç ekim kaç para diye sormadan önce bilmemiz gereken: Tip saç dökülmesi süreci ilerleyici olduğundan ve kalan tüyleri etkileyebileceğinden çoğu hasta aynı anda tıbbi tedaviye ihtiyaç duyacaktır.

İnsan Gücü

Saç ekim kaç para diye sormadan önce bilmemiz gereken: Saç ekimi bir ekip işidir. Özellikle, büyük seanslar yapmak, iyi eğitilmiş eğitimli asistanlardan oluşan bir ekibe ihtiyaç duyar.

Anestezi

Adrenalin ile % 2 lignokain genellikle anestezi için kullanılır; şişen teknik tercih edilir. Bupivakain, uzun süreli etki süresi nedeniyle bazı doktorlar tarafından kullanılmıştır.

Donör Diseksiyonu

Donör alan için tek bıçakla strip diseksiyonu önerilir. Foliküler ünite ekiminde saç ünitelerinin diseksiyonu için sterilomikroskopik diseksiyon önerilir; mini mikro aşılama mikroskobik diseksiyona ihtiyaç duymaz.

Alıcının Yerleştirilmesi

Alıcı yeri oluşturmak için farklı teknikler ve farklı araçlar kullanılmıştır; bunlar ameliyatı yapan cerrahın seçimine bağlıdır ve kılavuzlarda açıklanmıştır. Hayatta kalmayı sağlamak için greftin korunması önemlidir.

Yoğunluk

Metrekare başına minimum 35-45 birim yoğunluk önerilir. Sonuçlar donör özelliklerine, kullanılan tekniğe ve cerrahın bireysel becerilerine bağlıdır.

Saç Ekim Merkezi Ekim Prosedürü

Tüm hizmetlerden önce müşteri, uzman ekiple/ doktorla ön görüşme yapacaktır. Bu ön görüşme ile kişinin beklentilerini ve sağlık geçmişi öğrenilecek ve kişi nakil operasyonu hakkında bilgilendirecektir. Bu görüşmeden sonra kişi incelenir. Bu muayene sırasında seboreik dermatit, tinea capitis, alopesi areata bulunursa öncelikle bu hastalıklar tedavi edilir. Sorun olmamasına rağmen saç yapısı uygun değilse mezoterapi uygulanır. Muayene sırasında (varsa) sorunlar tedavi edilir ve saç ekimi için bir gün seçilir.

Saç ekim merkezinde ilk ekim işlemi öncesi yapılacak olan Hepatit C, Hepatit B ve HIV testidir. Gerekli tetkikten sonra hastanın geçmişine göre sağlık riski yoksa ekim aşamasına geçilir. Donör bölgenin bütünlüğüne ve görünümüne zarar vermeden maksimum sayıda greft toplanır. Hastanın başının arkası uygun değilse çene altından veya göğüs bölgesinden kökler alınır. Bu aşama doğal sonuçlar ve komplikasyon risklerinin azaltılması açısından önemli olduğu için kanal açılması en önemli aşamalardan biridir. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak ve doğru kök açısı ve kök dağılımı sağlanarak ekim operasyonu tamamlanır. Saç ekimi sonrası kullanılması gereken şampuan ve losyonlar saç ekim merkezi tarafından sağlanmaktadır. Operasyondan 2 gün sonra, saç ekiminden sonra ilk defa saç yıkanır.

Operasyonlarda kullanılan tüm ekipmanlar sağlık standartlarına göre sterilizasyon araçlarında sterilize edilmelidir. Ekipman, yüksek sıcaklıklı sporlar ve kimyasal sıvılar dahil olmak üzere tüm mikroorganizmalardan temizlenir. Saç Ekim Merkezi’nde yüksek hijyen standartlarını korumak ve sürdürmek için özel filtreler bulunmalıdır.

Tüm bu işlemler sonucunda her yıl güncellenen saç ekimi fiyatları 2020 yılı içinde güncellenmiştir.