sac-ekim-turkiye

Saç ekim Türkiye klinikleri bu alanda dünyaca ünlü kliniklerdir. Gerçekleştirilen operasyonlardaki başarı oranı oldukça yüksektir.

Saç ekimi konusunda ülkemizin bu denli başarılı kliniklere sahip olması dünyanın her yerinden hastaları İstanbul’a getirmektedir. Başarılı uygulamalar sayesinde ülkemizin reklamı yapıldığı gibi ayrıca ülkeye döviz girişi de sağlanmaktadır. Ülkemizin bu kadar ünlü olmasını sağlayan klinikler genellikle İstanbul ilimizde bulunmaktadır. Bunun en önemli sebebi modern yöntemlerin uygulanmasıdır. Bununla beraber klinikler alanında uzman olan kişilerle çalışmaktadır. İstanbul İli klinikleri bu ünü sayesinde dünyadan birçok hastayı ağırladığı gibi ülkemizde de hastaların genel olarak tercih ettiği ilimizdir. Ülkemizde birçok şehirde operasyonlar başarı ile gerçekleştirilse de İstanbul bu konuda lokomotif kliniklere sahiptir.

Saç Dökülmesinin Sebepleri

Saç ekim Türkiye kliniklerinde çok başarılı uygulamalar ile gerçekleştirilmektedir. Kliniklerimiz saç ekim operasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirirken saç dökülmesinin sebeplerine ilişkin çalışmalarda da bulunmaktadır. Saç dökülmesinin en önemli sebebi genetik faktörlerdir. Bununla beraber çevresel faktörlerin de saç dökülmesi de oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Dış etkilerle saç dökülmesi gerçekleşebildiği gibi stres ve ilaç kullanımı da saç dökülmesine sebep olan etkenlerdendir.

Saç ekimi merkezleri bu konularda hastaları bilinçlendirilmesi için çalışmalar da yapmaktadır. Ancak tüm bu çalışmalara rağmen özellikle kırk yaşının üzerindeki erkeklerin yüzde ellisinin saç dökülmesi sorunu ile karşılaştığı görülmektedir. Kadınlarda ise genel olarak saç dökülmesi görülür ancak bu kelleşmeye sebep olmamaktadır.

Saç Ekiminin Uygulanabileceği Kişiler

Saç ekim Türkiye kliniklerinde de belirli kişilere uygulanmaktadır. Saç ekimi konusunda özel olarak bir sınırlama yoktur. Ancak genel sağlık durumu iyi olan kişilere uygulanması söz konusu olmaktadır. Ayrıca saç ekiminin genç yaştaki bireylere uygulanması durumunda tekrardan saç dökülmesi durumu ile karşılaşılabilmektedir. Ancak bu genç yaştaki kişilere saç ekiminin yapılamayacağı anlamına gelmez. Kırk yaşının üzerindeki kişilere yapılan elim operasyonları daha kalıcı olacaktır.  Yaş konusunda yalnızca bu şekilde bir etki söz konusudur. Bunun dışında yapılan tetkikler ile uygun olan herkese ekim işlemi yapılabilmektedir.

Saç Ekimi Öncesi Hazırlık

Saç ekim Türkiye kliniklerinde de belirli aşamalarla gerçekleştirilmektedir. Saç ekim operasyonunun öncesi ve sonrasıyla birlikte değerlendirilmesi gerekir. Zira ekim öncesi hazırlık aşaması da operasyon kadar önemlidir. Hassas olan bu operasyonlarda aşamalarda yaşanan bir aksaklık tüm süreci etkilemektedir.

Operasyon öncesi hazırlık aşamasında hastalara saç ekim merkezi tarafından bazı tetkikler uygulanmaktadır. Bu tetkiklerin sonucuna göre hastaya en uygun yöntemin belirlenmesi söz konusudur. Yine operasyon öncesi aşamada hasta ile doktor arasında iyi bir iletişim kurulmalı ve karşılıklı istekler masaya yatırılmalıdır. Bu sayede operasyon sonrasında beklentiler de karşılanmış olacaktır. Saç ekimi operasyonunun geri dönüşünün zorluğu düşünüldüğünde operasyon öncesinde bu tarz toplantılar oldukça önemli olmaktadır.

 Saç Ekiminde Yöntemler

Saç ekim Türkiye kliniklerinde modern yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemlerden olan fue yöntemi genel olarak geniş alanlara yapılacak olan ekimler için tercih edilmektedir. Fue yöntemi ile yapılan ekimlerde greftlerin tek tek toplanması ve tek tek ekilmesi söz konusudur. Yani klasik yöntemlerdeki gibi toplu işlemler yapılmamaktadır. Fue yönteminde titizlikle çalışma gerektiğinden seanslar ortalama altı ile dokuz saat arasında değişebilmektedir. Ancak hastalarda oluşabilecek travma oranı oldukça düşüktür. Bu yöntemde toplanan greftlerin solüsyonda bekletilmesi söz konusu olmaktadır. Bunun amacı yaşanabilecek kök kayıplarının en aza indirilmesidir.

Saç ekim Türkiye kliniklerinde kullanılan bir başka ekim yöntemi ise dhi saç ekimi tekniğidir. Dhi saç ekimi tekniği fue tekniğinin daha geliştirilmiş hali olduğu için bir yöntem olarak değil teknik olarak kabul görmektedir.

Dhi saç ekimi tekniği ile gerçekleştirilen operasyonlarda fue yöntemi gibi tek tek greftlerin toplanması ve tek tek ekilmesi söz konusu olmaktadır. Bu sebeple bu teknik ile gerçekleştirilen operasyonların seans süreleri de oldukça uzun olmaktadır. Ancak fue yöntemi ile gerçekleşen operasyonlarda olduğu gibi bu teknikte de hastanın travma yaşaması oldukça aza indirilmektedir. Dhi saç ekimi tekniği tıraşsız ekimi de mümkün kılmaktadır. Ayrıca fue yönteminden farklı olarak bu teknikte toplanan saç kökleri bekletilmeksizin ekimi gerçekleştirilir.

Saç Ekiminin Uygulanışı

Saç ekim Türkiye kliniklerimizde evrensel kurallar gözetilerek uygulanmaktadır. Operasyonların uygulanışı tercih edilen yöntemlere göre farklılık gösterse de bu alanda uzman klinikler sayesinde profesyonel uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Saç ekimi öncesinde hastalara genelde lokal anestezi uygulanması söz konusudur. Hastanın durumuna göre genel anestezi de uygulanabilmektedir. Bu konuda kararı uzmanlar vermektedir. Sonrasında hastanın operasyon bölgesine belirli kremleri uygulanmaktadır. Bu kremler sayesinde oluşabilecek komplikasyonlar da engellenir. Fue yöntemi ile gerçekleştirilen bir operasyonda greftler toplandıktan sonra solüsyonda bekletilir ve ekimin yapılacağı alanda kanallar açılır. Dhi saç ekimi yönteminde ise ayrı bir kanal açılan aşması söz konusu olmayıp toplanan greftlerin doğrudan ekimi gerçekleştirilir. Bu sayede dhi saç ekimi yönteminde kök kayıplarının yaşanması daha azdır.

Saç Ekimi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Saç ekim Türkiye kliniklerinde gerçekleştirildikten sonra hastalara genellikle rehberlik edilmeye devam edilir. Zira operasyondan sonraki aşamada hastaların dikkat etmesi gereken hususlara uyulmaması operasyonun başarısını doğrudan etkiler.

Operasyon sonrasında hastalar özellikle uzmanların tavsiyelerine ayrı ayrı uymalıdır. Bu tavsiyeler sayesinde operasyon sonrası süreç oldukça rahat geçirilecektir. Uzmanların verdiği ağrı kesici ilaçlar ve kremler düzenli olarak kullanılmalıdır. Yine operasyondan sonraki ilk yıkama kliniklerde uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Sonrasında doktorların tavsiye ettiği şekilde belirli süre üst üste saçın yıkanması gerekmektedir. Bunun gibi operasyon sonrasında hastaların ekim bölgesine teması engellemesi ve enfeksiyon riskinin yüksek olduğu yerlerden uzak durması gerekir. Bu kurallara uyulması saç ekimi sonucunda başarılı sonuçların elde edilmesine olanak sağlar.